Ut kleine dorpke Goënga.  “Bomen”, Deur: Cees Veenstra

 

Wat ik met Goënga hef sal un Sneeker die’t my ken sich oufrage.

Nou, méénsen dat sit su: We, dat binne Christien en ik woane al sun 23 jaar in dat kleine groëne dorpke even búten Sneek.

Nou mut ik dur wel bij sège, dat ut steeds minder groën wud. Nee, dat komt niet deur de droogte of de lange winter, mar dat sit um in ut feit, dat ut lykt dat méénsen steeds minder om bomen geve. Ut is my ok niet dudeluk ot su nou last fan è bomen hewwe, of dat su bomen steeds  meer as brandstof gaan siën.  

Stikte ut eest fan è bomen in ut dorp, nou stikst ’s wintes hast fan è rook die’t út è skoarstienen fan de houtstookte kachelsjes komt.

En jimme wete self ok wel, hoe meer rook, hoe minder suurstof, mar ok: hoe minder bomen hoe minder suurstof. Dus gaat ut ferhaal ók noch us dubbelop de ferkearde kant út.

Ut is dan ók geen wonder dat ik ut su benauwd hef op ut dorp.

Einluks súden we op fakaansie mutte naar un warm en sonnuch laan, Italië  lykt oans wel wat.

Dérom wil ik in ut dorp un kapferbod. Dur mag foartaan in ut dorp geen boom meer kapt wurre. Ik nim an dat dit foor iederiën dudeluk is.

Wat, geen enkele boom? Nou geen enkele. We make fansels un útsondering foar sommeche bomen of foar sommeche méénsen. At ur dus méénsen in ut dorp binne met un boom die folges hun fut mút, dan kenne su dat bij mij anfrage.( siën foar ut adres hier onder )

As mééns betale ju dan 100 euro foar de aanfrach en foar de boom betale ju dan per groate fan è boom. Un boom fan sun 35 cm dik kost dan ongefeer un euro per cm, dus in dit gefal 35 euro. Dur is wel un foorwaarde an ferbonnen, de omhakte boom mut bij mij in stukje fan 30 cm lengte en gekloofd bij my thúsbrocht wurre. Self geef ik dan wel an wer at ut lège mut.

Ut laatste sal foar giniën un probleem weze dink ik.

Ik wens jim allegaar un fijn kap en hak-seisoen en siën met belangstelling naar myn eeste vrachje kachelhout út.

 

Oh ja, we rekene fan ’t jaar op sun tien bomen, dus sun 1350 euro. Graach froeg anfrage en foarut betale, want wij wille eigenluk fan ut bome-geld op fakaansie naar un palmestrand.

 

Groeten fan Cees fan ’t Pôlehout.