Door  Cees Veenstra,  foto's: Herman Ouëndag.

 

 
         Auteur Hans Koppen vertelt.

  Zaterdagmiddag 6 april jl. werd in het Fries Scheepvaartmuseum het startsein gegeven 
  voor de viering van het 400 jarig bestaan van de Sneeker Waterpoort.

  Ter gelegenheid van dit gebeuren had onze plaatsgenoot- en stadsgids Hans Koppen een
  boekwerkje geschreven over de geschiedenis van dit voor Sneek zo markante bouwwerk.

  In het bijzijn van een aantal genodigden werd het eerste exemplaar van bovengenoemd 
  werkje in het F.S.M. aangeboden aan de Burgemeester van Súdwest-Fryslân, 
  de heer Hayo Apotheker.

                                       

 
  Burgemeester Apotheker neemt het eerste exemplaar in ontvangst.


  Onder leiding van Stadgids Harm Rozenberg  
  werd vervolgens wandelend de tocht naar de  
  Waterpoort ondernomen.        
  Tijden deze stadswandeling werden door Harm nog diverse  
  wetenswaardigheden van Sneek onder de loep genomen.

  Aangekomen bij de waterpoort werd door de  
  heer Apotheker nog even stil gestaan bij de  
  betekenis van de Waterpoort voor de stad Sneek,  
  waarna Harm Rozenberg de sleutel van de  
  Waterpoort aan de heer Apotheker overhandigde,  
  waarbij de Waterpoort- en het Waterpoortjaar  
  officieel werden geopend.           Stadgids Harm Rozenberg overhandigt de sleutel van
  de waterpoort aan burgemeester Apotheker. 


  Een en ander werd door de City Lake Houseband vanaf
  een bij de Waterpoort liggend skûtsje muzikaal opgeluisterd.