Oade an è jareche Waterpoart

 

Waterpoart, râne fan è ouwe stad

boud op geel stiênen bogen,

met dij hef ik altyd wat had,

dyn skoanhyd foor myn ogen

As ik dij sach, flakbij of in 't ferskiët

dan foelde ik my su seker,
myn hart dat was dan altyd bliid

su as bij elke Sneker.

 

Dyn anblik en dyn friendlukhyd

su skitterend an è Kolk

het iederiën wel us ferbliid

fan toerist tot boatsjefolk.

Nou bist jarech, 400 jaar,

de wùst noch ouwer sù ’t we hope

Mar hoe kréégst dat nou foarelkaar,

su wúdden die toch slope!

 

Gelukkuch hewwe su ut keerd

en lieten su dij staan.

Dérfan hewwe wij weer leard

goëd met dij om te gaan.

Dou pronkstuk an è ouwe gracht

wér’t un ieder fan geniët

de bleefst bewaard foar ’t nageslacht

en spaard foar ’t sloopferdriët.

 

Dou, symboal fan oanze stad,

heel graach noch feule jaren.

We drage dij steeds in oans hart

dat kes’t in Sneek ervare.

We wete, das’t noch lang bliëfst staan,

dat is foar oans wel seker.

En dat ut dij mar goëd mag gaan

is de wêns fan elke Sneker.

 

Cees Veenstra.