Ik sta hoog in de toren, en maar enkelen zien mij aan.                   11 november 2019
Wat heeft het dan voor zin om steeds maar rond te gaan?

De tiende stond ik op half vier, dat was al weken zo.
De elfde kwam de klokkenman , een onverwacht cadeau.
Hij klom omhoog in de kerktoren, en nieuwe hoop begon te gloren.
Zou de klok nog langer zwijgen, of zou hij hem aan ’t “lopen” krijgen.
Maar na een half uurtje tijd was de klok zijn stilstand kwijt.
De wijzer draaide weer in ’t rond, en leek als vanouds weer kern gezond.
Dit was wel van korte duur, hij kwam niet verder dan 6 uur.
Maar de elfde van de elfde is ook een rare dag,
er zijn op deze datum wel meer dingen van slag.
Dit kan wel weer lang duren, of is hij “van zessen’ klaar.
Komt het met die oude knar wel weer voor elkaar.
Of moeten we gaan wachten tot de zomertijd
Daarom is hij heel mogelijk de weg een beetje kwijt.
Is hij in de winterslaap? Net als dieren in de natuur.
Wacht dan tot het voorjaar, het scheelt dan mooi een uur.
Misschien wil hij dan verder gaan- en blijft hij in 2020
nooit meer een keertje staan.

Cees Veenstra.