Beste Sneekers.   Cees Veenstra

 

Ik wil ut even met jimme hewwe over die jonges van Van der Werf, jim wete wel wie ik bedoël,

Jan, Bertus, Hielke, Jelle en Adolf.

Stuk foar stuk mannen die’t Sneek een warm hart toedroegen en in u stad berucht en beroemd

waren. ’k Sech dur drekt bij, dat se folgens mij nog geen hóón kwaad deen hewwe in u stad.

Over Hielke en Adolf kenne ju alienig mar sege dat su beide wel werke wudden en ok bij een baas deurgaans goed an u slag konnen. De andere drie kést wel een ferhaal over skriefwe, mar geen ferkeerd woord, want su waren goudeerlijk.

Ja, ut waren goeie kerels, die’t miskien wat andes leefden as de rest van óóns, mar ik mocht se wel en ik kon ok goed met hun opskiete.

Su brochten fleur op straat en hadden met iedereen wel es een praatsje.

Dat su ok af en toe wel us gekke streken úthaalden, hoorde bij hun, as de waterpoort bij Sneek.

 

De mannen waren stuk foar stuk atletisch bouwd en dat lieten su ok wel es te pas en te onpas siën at ut hun su ut kwam. Foaral Jan en Bertus konnen dur wat met. Jaren leden waren su bij de bioskoop, met un slukje op de méénsen an’t vermaken die’t in u rij foar de kassa op un kaatsie stonnen te wachten. Su demonstreerden ut op u hánnen staan en foaral ut op u  hánnen lopen, want der waren ut meesters in. Nou was’t wel su, dat niet iedereen dat wardeere kon en seker  ut frouwmens in è kassa niet. Die ergerde sich blau en groën en riep dat se ophoepele moesten, want andes su se de pliesie belle. Nou, dér skrokken de boys bepaald niet fan en de kapriolen wudden steeds gekker.

Op een geven moment kwam de opbelde pliesie opdraven en sei, mannen deurlope en hier niet langer rondhange, jimme binne de méénsen hier tot last met jim dronken kont.

Mar dat liet Jan um niet sège, wij hewwe niet dronken en dat sak je siën late ok sei dur teugen die pliesie en met een swieper ston ur op sien hannen en liep een rondsje omde kassa.

Nou , seit die smies, ik ken wel sien das’t dronken bist, want as’t nuchter bist dan doës’t dit niet. En su wudden de mannen met sachte haan richting Galgestraat stuurd.

Su liepen tegare faak met een karke deur de stad om wat hannel op te doën, sudat su weer een pilske kope konnen bij Epke Hoekstra of bij Neutraal.

At su onderling een handelsje hadden, wudde dat bij foarkeur in pilskes ferekend.

 

Jelle werkte in ut begin bij syn skoanfader Adam Jansen, fan heibedrief ,, Jansen en Van Aalderen”.  Ut was foar de woaningen an de Hugo de Grootstraat, die’t Pier Olij der bouwde. Su hadden nog en ouwe Holláánse heistelling, met fan die spaakwielen met gatten dur in wer ast een yzeren buis in steke moest om ut kring een eindsje te ferryden.

De stelling wudde dan met 4 tuien fast setten an stevige palen, die’t in u gróón slagen waren.

Mar dat wist Jelle de eerste keer niet, su kon ut gebeure dat Adam Jansen de eeste keer teugen Jelle sei; Wust dou die tuien even fersette  Jelle en Jelle de tuien an een bouwplanke vast bonnen had, sudat  bij ut omhoog halen van ut heiblok de planken los skeurden fan de paalsjes en de hele heistelling omsodemieterde.

Toe ut heien klaar was kon ie bij Pier Olij an ut werk komme, want der heiden su foar en dus kon ie mooi op u selde bouw an ut werk.

Nou, dat heffe we ok weten. We draaiden self toen nog de beton en om dat wat smeuïger te maken brukten we stabilax in een klein maatbùske fan sun 10 centiliter wat út un liters blik tapt wudde, dat op sien beurt weer ut un 30 liter vatsje fuld wudde.

Mar Jelle fergat dat natuurlijk en gooide ut hele blik fan un liter inhoud in de betonmolen en toen we dér de balkons met storten en ut eerste balkon klaar hadden, toen dochten we al; wat skúmt die rotsooi allemachtig, ut leek wel seepsop.

Toen we froegen ot ’t ie wel ut goeie blikje brúkte, riep Jelle, ja hoor en hield ut liters blikje omhoog. Hij was alweer fergeten dat ie ut kleine maatsie bruke moest.  We heffe ut eerst storte balkon mar weer leeg skept, want andes had ut toch spontaan fan u muur ou broken.        

Op een geven ogenblik was Jelle 12 ½ trouwt, hij nodigde suwat de hele familie en de buren ut, bij um thús in u Smidsbuurt. Flink wat bier in u gang en ut hele spul an ut dáánsen in u wóónkamer, totdat ut hele selsskap deur de floër sakte en su ut feest onderbreke moesten.

Mar un van der Werf hat wel foar hietere vuren staan en su konnen dur dan ok wel weer om lache.

 

Cees V.