Dieter Steneker, un bysondere Sneker

 

We hewwe un bysondere man in u stad, un man die’t fan alle merken thús is. Hij singt, mar treed ok op as diskjokky. Diskjokky? Ja diskjokky. Ik ken ut ok niet helpe dat ut geen Sneeker woard is, mar de man staat dan met un soarte fan pyremegochel op ut Oasterdyk. Twee groate lúdsprekers het ur dan bij dat gefal staan, su dat horen en siën die fergaat. Mar goed, su hewwe um fraagt om dér syn muziek te draaien en dat doët de beste man fol overgave.

Nou is’t wel su, dat è man dur niet su faak staat, meastentyds alleen mar met è Sneeker kermus.

Hij staat dan met ut spul teugenover ut Skûtsje, de kroeg fan Joke. Die sal um ok der ok wel

foar betale must mar dinke.

Mar un herrie at tie man maakt mat dat spulse fan um, sjonge jonge de halve Luwadderdyk

en ut hele Oasterdyk het de man as toehoorders.

At su dat moai fine? Nou sommigen wel must dinke, mar dur binne dur ok bij die’t un hoekje omlope at su syn musiek hore.

Folges syn eigen sêgen is dur ien fan de beste DJ ’s fan ut laan, mar dér kenne ju ferskillend over dinke fansels. Nou ja, hij het wel met Fokko Dam un cdtje maakt en dér is ie wereldberoemd met wudden in Sneek.

Wisten  jim troues dat de man de man ok noch al us met doët met de piiprookwedstryden.

Hij het dan un hele moaie stienen Goudse piip, sun ien met un hele lange steel wer at ie syn propke tabak dan in op smookt.

Hij draagt der un hele moaie swatte hoëd bij en met syn goudkleurig brilsje siët ie dur dan ferekte hip út muk sêge. Derfoar mutte ja dan wel weer lid weze fan de piiprookclub fan Henk Stuurop fansels, mar dat het de man goëd regelt.

Nou is’t wel su dat ur op’t ogenblik un soat frije tyd het, want su as ik hoort hef is ur nou met pensioen.

Ja, hij het een druk levensje achter de rug, want hij werkte froeger bij de Pier de Boer stichting, dan sat ur in ut oud pepier. In ut begin haalde su dat noch op met un haankarre, mar later hat ur een driewielig wagentsje met un moterke  an u foarkant.

Dat was letterluk en figuurluk un hele foarutgang fansels. Was ie in iën keer fan dat gewrot achter die karre ferlost.

Apetrots was ie, at ie met tie gemoteriseerde karre deur de stad reed.

Hij wu ok niet hewwe dat un ander an ‘syn’ karre kwam, want hij beskoude ut ding as syn eigen

ferfoermiddel.

Tonnen pepier mutte die mannen op disse manier bij elkaar skrept hewwe.

De laatste jaren werkt die bij Empatec en kon ie ut wat rustiger an doën.

Ja, jim hewwe ut al lang begrepen, ik hef ut hier over Dieter Steneker, een man die’t niet weg te dinken is út oanze stad.

 

5-11-2011. Cees V.